Dismas na festivale Lumen

9:30 a 11:30 Trnavská univerzita

Kpt. Mgr. Michal Libant, vedúci slovensko-českého väzenského spoločenstva DISMAS s cca 300 členmi sa vám pokúsi odkryť oblasť, kam sa ľudia nedostanú a spoločnosť o nej nerozpráva.19 rokov pracuje vo väznici, z toho 4 roky chodí evanjelizovať do väzníc na Slovensku aj v Čechách a bude vám svedčiť o vrahoch, násilníkoch a tom, čo znamenajú slová sv. písma: “Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ (Lk 5, 32)