Motto 2024


HE UNITES

Tochtoročné motto odráža túžbu po jednote medzi ľuďmi navzájom, medzi nami a Ježišom
a po jednote v cirkvi. On je jediný, ktorý dokáže spájať a vztvárať JEDNOTU.

Tohtoročné motto festivalu je: He unites (v preklade: On zjednucuje).

Riaditeľ festivalu, Ján Holubčík SDB, vysvetľuje dôležitosť jednoty:

„Ježiš sa krátko pred smrťou modlil svoju kňazskú modlitbu s tou najväčšou túžbou, ktorú mal vo svojom srdci, a tou bola túžba po jednote. Chceme vám ponúknuť myšlienku, aby sme sa pokúšali vytvárať jednotu všade tam, kde sme.“