FESTIVAL LUMEN 2020

5. - 6. JÚN 2020

TRNAVA

ORGANIZÁTORI

PARTNERI

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.