Logo a jeho význam

Význam slova Lumen – svetelný tok, svetlo, lúč, žiarenie

V našom logu je slovo Lumen prezentované tromi spôsobmi:

1. Lúč svetla prichádzajúci zhora. Božie vnuknutie, Duch Svätý
2. Lúč reflektorov, pódiové osvetlenie
3. Grafické znázornenie slova Lumen v tvare písmena L

Samotné osvetlenie (či už Duchom Svätým, alebo reflektorom) však nestačí. Prijímateľ ho musí poslať ďalej. Nastáva teda prijatie svetla a jeho šírenie ostatným ľuďom. V logu je to znázornené zlomením (odrazom) lúča do inej strany.

Festival Lumen sa tak stáva miestom, ktoré je osvetlené „zhora“ a skrze vystupujúcich je svetlo sprostredkované pre publikum. Vytvára sa tak písmeno „L“ skratka a značka pre Festival.

V rámci upozornenia na nové logo sme pre tento rok aj hlavný headline Festivalu znázornili tiež pomocou lúča. Slovné spojenie „be brave“ je viditeľné len pod svetelným lúčom. Predstavuje odvahu, postaviť sa do tohoto lúča a aj odvahu nechať sa lúčom viesť.

Chceli by sme poďakovať manželom Janke a Ondrovi Gavaldovcom, ktorí nám navrhli nové super logo Festivalu Lumen

Príhovor riaditeľa

Živo si spomínam, ako sme boli so skupinou animátorov v Gardalande v Taliansku. Ocitli sme sa uprostred neuveriteľného množstva atrakcií, ktoré si vyžadovali kus odvahy na ich zdolanie. Najviac strachu mi naháňalo Tornado Blue.  Rýchlostná dráha, pri ktorej ti ide srdce vyskočiť z hrude. Kabínka, do ktorej ťa posadia, letí šialenou rýchlosťou a ty nevieš, kde vlastne si. Pri spomienke na tie chvíle sa mi vynára život mnohých ľudí v dnešnej spoločnosti. Žijeme veľmi rýchlo a vyžaduje si to poriadny kus odvahy a statočnosti. Nielen v komerčnom prostredí, ale aj v triede, v Cirkvi, v partii, na stretku. Život s Bohom je a bol v každej dobe odvážnym životným štýlom. Ak chceš žiť dobrý, plnohodnotný a krásny život, tak si to vyžaduje odvahu a statočnosť. Ježiš, ktorý ťa  pozýva k veľkým veciam, ti zároveň túto odvahu a statočnosť dáva. Môžeš sa v živote rozhodnúť pre rôzne ciele a môžeš snívať o rôznych métach, ale to najkrajšie, čo môžeš dosiahnuť, je krásny charakter. Ak zo seba vyformuješ statočného a odvážneho človeka so zmyslom pre dobro, krásu, službu, obetu a lásku, tak si dosiahol ten najvznešenejší cieľ, aký môže byť. Chcem ťa pozvať na náročnú, ale fascinujúcu cestu budovania tvojho charakteru. Určite si už videl vynikajúci film Hacksaw Ridge. Ponúkam ti ako vzor hlavného hrdinu z tohto filmu Desmonda Dossa. Bolo by fantastické, keby si dokázal zo seba vybudovať takého odvážneho a statočného človeka, ako bol Desmond. Nie je nič krajšie, ako človek s takým charakterom. V ňom sa odzrkadľuje vznešenosť samého dobrého Boha. Pevne verím, že tohtoročný Festival Lumen bude pre teba veľkou inšpiráciou na tejto ceste. Ani náš organizačný tím sa nezľakol a vykročil do novej éry festivalu s novým logom, vizuálom, s novou nádejou a odvahou. Neboj sa! Poď do toho! BE BRAVE!

Ján Holubčík SDB
riaditeľ Festivalu Lumen

Z histórie

Festival Lumen 2018 – BE BRAVE

Festival Lumen 2017 – Touch the sky

Festival Lumen 2016 – enJOY