PRAKTICKÉ INFO


Lístok na festival si môžete zakúpiť v predpredaji na našej stránke so zľavou alebo priamo na festivale za 21,90€.

Lístok zakúpený v predpredaji je potrebné zameniť za látkový náramok v LUMEN SHOPe, ktorý nájdete na Trojičnom námestí.

Je zabezpečené na základných školách. Žiadame ubytovaných účastníkov, aby najmä v nočných hodinách boli ohľaduplní a zachovali nočný kľud, ako voči spolubývajúcim, tak aj voči občanom mesta Trnava. Ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené a žiadame Vás o rešpektovanie tejto podmienky. Rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby. Organizátor nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu osobných vecí na školách. Školy treba opustiť do nedele, 05.06.2022, 08:00 hod. Ďakujeme.

Nájdete tu všetko!  V Lumen shope ponúkame lístok, lístok na ubytovanie, miesto pre straty a nálezy, festivalový merch aj merch účinkujúcich.

S pokojom v srdci si na Radničnom nádvorí odložte veci, ktoré počas programu nepotrebujete. Túto možnosť ponúkame v piatok (03.06.2022) od 15:00 do 24:00 hod. a v sobotu (04.06.2022) od 08:00 do 23:30 hod. Prosíme o dodržanie týchto časov. Potrebujete OP a 0,50 €/deň. Ak ste si zakúpili lístok, úschovňu máte zdarma (1 lístok = 1 ks batožiny).

Na mieste festivalu je zabezpečené stravovanie a predaj nápojov okrem miestnych podnikov aj prostredníctvom predajných stánkov. Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na stánok s čapovanou kofolou, jej kúpou podporíte Festival Lumen 2022.

Možnosť sv. spovede či rozhovoru (tzv. Služba ucha) je počas oboch festivalových dní v priestoroch Radničného nádvoria pri Rehoľnej kaviarni.

PROSÍME, aby ste počas festivalu dodržiavali pokyny usporiadateľov, rešpektujte mechanické zábrany, koridory a priechody vo vyznačených priestoroch Trojičného námestia. V dave sa správajte ohľaduplne voči ľuďom okolo vás, tzn. netlačte sa, nepoužívajte dáždniky, nefajčite. Taktiež prosíme všetkých návštevníkov, aby dohliadali na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru, zabránite tak ich poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade ohrozenia bezpečnosti (ste svedkom krádeže, vidíte človeka pod vplyvom alkoholu a pod.) informujte o tejto skutočnosti usporiadateľa alebo policajnú hliadku, ktorá bude na námestí tiež prítomná. Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách je v Trnave zakázané.

Detský kútik sa nachádza na Radničnom nádvorí, deťom ponúka možnosť zahrať sa v príjemnom prostredí a využiť dostupné atrakcie a aktivity. Rodičov pozývame do atmosféry Rehoľnej kaviarne.

V priestoroch Radničného nádvoria je počas oboch festivalových dní možnosť okrem úschovne a detského kútika využiť “Službu ucha“: spovedanie alebo rozhovor v Rehoľnej kaviarni pri kávičke. Rehoľná kaviareň bude otvorená v piatok od 17:00 do 23:00 a v sobotu 9:00 do 22:30. Pre stíšenie a na prípravu sv. spovede neváhajte využiť miestnu kaplnku.

Žiadame všetkých účastníkov, aby na námestí a v priestoroch konania ďalšieho programu festivalu udržiavali poriadok. Na odpad budú k dispozícii odpadkové koše a vrecia. Prosíme, použite ich.

Nájdete na Trojičnom námestí pred Divadlom Jána Palárika. Ponúkajú množstvo zaujímavých informácií, príďte nazrieť 😉

Festivalový víkend stráži aj zdravotná služba. Nájdete ju na všetkých miestach sprievodného programu aj na Trojičnom námestí počas koncertov – pri Trojičke (súsošie) a vľavo pod pódiom.