PRAKTICKÉ INFO


Nájdete tu všetko! Pre pravidelných návštevníkov festivalu: je to nový infostánok. V Lumen shope ponúkame XLko, lístok na ubytovanie, miesto pre straty a nálezy, festivalový merch aj merch účinkujúcich.

Je zabezpečené na základných školách (pozri mapu). Žiadame ubytovaných účastníkov, aby najmä v nočných hodinách boli ohľaduplní a zachovali nočný kľud, ako voči spolubývajúcim, tak aj voči občanom mesta Trnava. Ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené a žiadame Vás o rešpektovanie tejto podmienky. Rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby, organizátor nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu osobných vecí na školách. Školy treba opustiť do nedele, 09.06.2019, 08:00 hod. Ďakujeme.

S pokojom v srdci si na Radničnom nádvorí (pozri mapu) odložte veci, ktoré počas programu nepotrebujete. Túto možnosť ponúkame v piatok, 07.06.2019 od 15:00 do 24:00 hod. a v sobotu, 08.06.2019 od 08:00 do 23:30 hod. Prosíme o dodržanie času. Potrebujete OP a 0,50 €/deň. Ak ste si zakúpili XL lístok, úschovňu máte zdarma (1 XL lístok = 1 ks batožiny).

Možnosť sv. spovede či rozhovoru (tzv. Služba ucha) je počas oboch festivalových dní v priestoroch Radničného nádvoria pri Rehoľnej kaviarni.

PROSÍME, aby ste počas festivalu dodržiavali pokyny usporiadateľov, rešpektujte mechanické zábrany, koridory a priechody vo vyznačených priestoroch Trojičného námestia. V dave sa správajte ohľaduplne voči ľuďom okolo vás, tzn. netlačte sa, nepoužívajte dáždniky, nefajčite. Taktiež prosíme všetkých návštevníkov, aby dohliadali na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru, zabránite tak ich poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade ohrozenia bezpečnosti (ste svedkom krádeže, vidíte človeka pod vplyvom alkoholu a pod.) informujte o tejto skutočnosti usporiadateľa alebo policajnú hliadku, ktorá bude na námestí tiež prítomná. Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách je v Trnave zakázané.

Detský kútik sa nachádza na Radničnom nádvorí, deťom ponúka možnosť zahrať sa v príjemnom prostredí a využiť dostupné atrakcie a aktivity. Rodičov pozývame do atmosféry Rehoľnej kaviarne.

V priestoroch Radničného nádvoria je počas oboch festivalových dní možnosť okrem úschovne a detského kútika, využiť “Službu ucha“: spovedanie, alebo rozhovor v Rehoľnej kaviarni pri kávičke, ktorá bude otvorená v piatok od 17:00 do 23:00 a v sobotu 9:00 do 22:30. Pre stíšenie a na prípravu sv. spovede neváhajte využiť miestnu kaplnku.

Žiadame všetkých účastníkov, aby na námestí a v priestoroch konania ďalšieho programu festivalu udržiavali poriadok. Na odpad budú k dispozícii odpadkové koše a vrecia. Prosíme, použite ich.

Nájdete na Trojičnom námestí pred Divadlom Jána Palárika. Ponúkajú množstvo zaujímavých informácií, príďte nazrieť 😉

Festivalový víkend stráži aj zdravotná služba. Nájdete ju na všetkých miestach sprievodného programu aj na Trojičnom námestí počas koncertov – pri Trojičke (súsošie) a vľavo pod pódiom.

Na mieste festivalu je zabezpečené stravovanie a predaj nápojov okrem miestnych podnikov aj prostredníctvom predajných stánkov. Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na stánok s čapovanou kofolou, jej kúpou podporíte Festival Lumen 2019.