Učiteľka karanténa

„Kresťan nemôže byť pesimistom. Kresťan nemôže byť nikdy pesimistom! “ – pápež František. A mňa, z Božej milosti, vždy priatelia zaradili do skupiny realistických optimistov. Preto ponúkam pohľad, ktorý niekedy pozerá aj cez povestné básnické ružové okuliare. 

Ako prvé čo som bola skrze sestru karanténu naučená, je väčšia vďačnosť. Vďačnosť za veci, ktoré by som bežne prežila bez povšimnutia. Zvuk kostolných zvonov, hlasitý a pestrý spev vtákov, ktorý ma budí, či len pekná pieseň pustená ráno v rozhlase. 

Ruka v ruke ako mesiac s hviezdami kráča vďačnosť so všímavosťou, citlivosťou. Akoby sa v tento tichý čas rozleptávalo srdce z kameňa a nahrádzalo ho srdce z mäsa. Pomaličky, potichu. Všimnúť si ako krásne rozkvitajú tulipány, či byť viac citlivá na prejavy lásky mojej rodiny.

Čo mi pripomína ďalší uzlík, ktorý sa rozpletá – komunikácia, spolužitie (symbióza :-D). Naučiť sa žiť vedľa seba tak, aby to nebol istý druh parazitizmu navzájom, ale ako harmonická symbióza. Sú špinavé riady? Ja ich umyjem! Dlho som nevidela babičku? Zavolajme jej! Alebo len tie krásne obyčajné večery strávené pozeraním filmov ako jedna rodina…

Avšak nejde to bez konfrontácie, ktoré treba  vždy najneskôr večer prijať ako neodhalenú stránku seba s vďačnosťou. Tak veľa som sa o sebe v tento čas dozvedela! Situácie s rodinou, ktoré mi dobrý Boh dáva zažiť, aby som vyšla na cestu takého poznania, akým ma pozná len On. Je to pre mňa aj čas očisťovania…  

Možno aj práve preto som pálená túžbou stále kráčať cestou svätosti. Prijímať všetok čas ako dar. Zorganizovať si to tak, ako myslím, že to je najlepšie. Modlitba, štúdium, domov. Avšak ani jedno neodpojiť od druhého… Učím sa disciplíne dodržiavať harmonogram, ktorý si tvorím v konzultácií s rodinou. 

Aj týmto sa mi upravil pohľad na činnosti, ktoré by som mala robiť. Už to nie je napr. učím sa, aby som pri písomke nedostala zlú známku, ale učím sa, lebo mi bola daná milosť naučiť sa tieto infošky. Viem, triviálny príklad, ale tak to je vo všetkom – hľadám dôvod, pre čo/Koho robím to, čo robím… Nie len preto, lebo musím, ale preto, lebo „musím“. Zrozumiteľné?

A asi to najhlavnejšie, teraz boli dané chvíle, kedy sme mohli opäť obrátiť svoj zrak na Pána. Zhodnotiť stretnutia a odtrhnúť pohľad od ľudí. Vidieť „za“. Áno, tento môj dobrý priateľ ma naozaj privádzal bližšie k Tebe a odhaľoval mi Ťa, hoc sme si to asi ani jeden vtedy neuvedomili. Čas opäť skrze milosť očistiť zrak od kalu časnosti a zahliadnuť záblesk večnosti. Práve skrze prítomný okamih.

Týchto 7 vecí mám možnosť učiť sa behom jedinečného času ako je tento. Pozerať sa na udalosti, ako možnosť žiť, nie len prežívať. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13, 13)

Nájdu sa mladí odhodlaní ľudia?

Ahojte milí mladí priatelia,

Dostal som ponuku napísať vám niekoľko riadkov na tomto blogu Festivalu Lumen. Ako už všetci vieme, toho roku sa na Festivale nestretneme. Situácia sa vyvinula tak a my, spolu s toľkými inými, aj s tými najmocnejšími vo svete, sme sa museli skloniť pred malým nespratným vírusom.

Nechcem vám však písať naširoko o tejto mimoriadnej situácii a už vonkoncom nie predpovedať hovoriť o tom, čo to všetko prinesie. Chcem sa dotknúť len jednej skutočnosti, ktorá sa nás kresťanov veľmi hlboko dotkla: nemožnosť zhromažďovať sa v kostoloch a sláviť sv. omše.

Ale poviem to z inej strany. Všetci dobre viete, že keď saleziáni organizujú nejakú akciu, vždy sa tam slúži sv. omša. Či je to Festival Lumen alebo Kama, turnaj vo futbale, alebo hociajká iná akcia, tam všade povinným bodom býva ponuka sv. omša. Letné pobytové, či prímestské tábory – vždy, každý deň, omša.

Za tým všetkým je jedna jediná myšlienka. Na tejto zemi, o tom sme my kresťania presvedčení, sa na svete neodohralo nič dôležitejšie a rozhodujúcejšie ako to, čo ľudia vo svete môžu nazvať príbehom Ježiša z Nazareta. Pre nás kresťanov to nie je len príbeh, ale udalosť, v ktorej sme spoznali lásku, ktorá sa nás dotkla a dala nám večnosť.

Istý človek, ktorý Ježiša dôverne poznal napísal: čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. – Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život (1Jn1,1-2)

Odvtedy sa tento prúd lásky nezastavil. Ide od srdca k srdcu, od národa k národu. Od prvej chvíle kresťanstva si veriaci starostlivo odovzdávali osobitnú pamiatku na Ježiša.

Už sv. Pavol nejakých zhruba 20 rokoch po Ježišovej smrti píše toto: Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: “Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku. “Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: “Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.” A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.( 1Kor11,23-26)

Uvedomujeme si vôbec, že slúženie sv. omše je tradícia, ktorá nemá vo svete obdobu. Od prvých čias až po dnes. Bez prerušenia. Je to nielen úloha, ale život kresťana. Tam na omši, deň, čo deň, ten Ježiš vstupuje do spôsobu chleba a nechá sa lámať, nechá sa dávať. Aby si v každom dni svojho života mohol mať istotu, že si milovaný, že si vykúpený.

Isto, nie všetci to chápu. Mnohým vadí kňaz, kázeň, mnohí si nenájdu čas. Tak to bolo aj počas dejín. A tak sa aj dnes hľadajú ľudia, ktorí sa pokúsia porozumieť lámanie chleba, Kristovu obetu. Preto sa my saleziáni snažíme, aby omša bola v blízkosti života, hry a zábavy, lebo len tak sa človek môže naučiť, že všetko dobré a krásne sa môže a má spájať s Kristom a jeho láskou.

Sv. omše už pár týždňov nie sú. Niekto si možno povie: No, a čo? … To však môže povedať len ten, kto ešte neporozumel skrývajúci sa poklad, ktorý má na dosah ruky. Hoci z nevedomosti, ale povedal vlastne toto: to, že Kristus žil, to, že Kristus zomrel, to, že v ňom môžem mať život … mne to je vlastne jedno. Mne nezáleží na tom, že on nám zanechal takúto pamiatku, aby sme ju slávili.

Chcem ťa teda pozvať, cez túto Veľkú noc, keď nesmieš ísť do kostola, nesmieš byť na omši, aby si si našiel čas a prosil Boha, aby ti pomohol objaviť lásku i na všednej omši, s biednou kázňou a popri tých pár babkách v kostole. (Keby si však vedel, čo niektoré z nich prežili a obetovali, asi by si sa na nich inak pozeral.) A prajem ti teda požehnanú Veľkú noc, aby si mal milosť pochopiť, že nič väčšie a silnejšie sa na svete nestalo, než to, čo slávime v týchto troch dňoch. Nájdu sa po tejto Veľkej noci bez omše mladí ľudia, ktorí sa odhodlajú objaviť krásu omše? A budeš medzi nimi? Ja sa nádejam, že hej.

V modlitbe don Pavol, salezián

Ide nám o viac

Zrejme ste už postrehli, že práve prebieha na Slovensku GODZONE tour. Tento rok prišli s novou originálnou myšlienkou, a to škrtnutím loga. Vzhľadom na náš spoločný cieľ ohlasovať Božie kráľovstvo a prejaviť úctu samotnému Bohu, sme preškrtli naše logo tiež. Chceme tým podporiť myšlienku skupiny, ktorá hovorí, že toto nie je o značkách ani logách, ale ide o niečo viac. Ide o to vyznávať lásku a vieru Bohu. Darovať mu aspoň kúsok seba, za to, čo daroval on nám. Posúvať myšlienku ďalej a opäť sa v roku 2020 na Festivale Lumen spojiť ako jedno spoločenstvo putujúce za Ním. Chceme nahliadnuť do neba s pokorou a ohlasovať Pána aj tu na zemi. Snažíme sa byť tou generáciou ľudí smerujúcou priamo hore. Túžime sa dotknúť neba, zotrvať v odvahe a nasledovať Jeho kroky. Pretože aj nám IDE O VIAC.

Workshopy

PIATOK

Daniel Pastirčák: „Umenie a spiritualita“ (18:00) Jezuitský kostol

Sú umenie a spiritualita prepojené? Viac na túto tému bude hovoriť Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej, umelec a spisovateľ. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave. Pochádza z Prešova a je absolventom Strednej umeleckej priemyselnej školy v Košiciach a v Bratislave.

SOBOTA

Exorcista Matúš Marcin – Odvaha (9:30 | 11:30) Jezuitský kostol

Gréckokatolícky kňaz Matúš Marcin, rodák z Michaloviec, pôsobil v Nižnevartovsku, mladom priemyselnom meste v západnej Sibíri. Do oblasti Ruska, kde kedysi mocní tejto krajiny vyviezli milióny nepohodlných, odišiel dobrovoľne.

“Sami ľudia pociťujú, že im v živote čosi chýba. Obyčajné ľudské šťastie, ktoré im tento svet nemohol dať. A hoci Boh je stále blízko, cestu im často musíme ukazovať sami. Moja úloha je jasná – priviesť ľudí k Bohu, zvestovať im krásu Kristovho evanjelia,” vysvetľuje. Matúš Marcin bude hovoriť v prednáške o svojich skúsenostiach a odvahe, ktorú mu dáva Pán.

Sr. Veronika Barátová, Komunita Blahoslavenstiev

Je kresťanstvo jediné pravé náboženstvo? (9.30) Trnavská univerzita

V súčasnom svete je mnoho náboženstiev, duchovných prúdov i vyznávačov ateizmu. Je namieste otázka, prečo by práve kresťanstvo malo byť tým pravým náboženstvom, keď každý, a právom, považuje to svoje náboženstvo za pravé, prípadne popiera pravdu akéhokoľvek náboženstva.

Prednáška má pomôcť kresťanom k hlbšiemu porozumeniu ich vlastnej viery uprostred stretu náboženstiev, nemá viesť k presvedčovaniu príslušníkov iných vierovyznaní.

Čo chce po mne Boh a čo chcem ja po Bohu? (11.30) Trnavská univerzita

Je všetko v mojom živote už vopred naplánované? Čo keď Boh po mne bude žiadať to, čo ja nechcem? Čo keď sa rozhodnem zle, keď sa pomýlim, keď nerozpoznám Božiu vôľu pre môj život? Sú nejaké prostriedky k rozpoznávaniu Božej vôle a na čo si pri tom dávať pozor? V prednáške sa pokúsime poukladať tie najdôležitejšie kamienky širokej mozaiky tejto témy.

Martin Josko – Chcel/a by som sa spovedať rád/rada a často – ako na to? (9.30 | 11.30) Trnavská univerzita

Prečo necítim potrebu ísť na spoveď? Ako to, že niektorým spoveď nerobí problém a mne áno? Prečo sa po spovedi tak rýchlo vrátim do starých koľají a moje hriechy sa stále opakujú? Prečo niektorým ľuďom spoveď nepomáha, ale ubližuje? Ako mať zo spovede radosť a nie strach a hanbu? Ak hlavným dôvodom spovede nie sú hriechy, tak čo potom?

Manželia Gunárovci – No fear, Great family (9.30 | 11.30) Trnavská univerzita

Workshop bude o našich začiatkoch, ako sme začali spolu chodiť a neskôr sa vzali. Chceme vám tiež povedať, ako sa manželstvo zmenilo po narodení našej dcéry. Celé to bude prepojené s tým, ako bol v tom všetkom s nami náš Pán.

Maželia Valachovci – Láskyplné vzťahy – Ako si vybudovať zdravý a čistý vzťah? (9.30 | 11.30) Trnavská univerzita

Každý vzťah má svoj vlastný príbeh. Niekto začne spolu chodiť v 15-tich, niekto sa po pol roku zoberie.
Napriek tomu však veríme, že existujú isté princípy a zásady, ktoré môžu každému vzťahu pomôcť vybudovať si zdravé základy a udržať si predmanželskú čistotu. O týchto zásadách a o osobných skúsenostiach v našom 7 ročnom vzťahu pred svadbou budeme hovoriť na našom workshope. Manželia Lukáš a Soňa Valachovci pochádzajú zo Sliača. Lukáš pracuje ako asistent poslanca NRSR a je členom vodcovského tímu spoločenstva SP. Soňa pracuje v projekte Godzone a venuje sa prekladateľstvu. Spoločne sa dlhodobo venujú téme partnerských vzťahov a predmanželskej čistoty.

Braňo Škripek – Odvaha hovoriť pravdu v politike (9:30) Trnavská univerzita

Kresťanskí politici majú prinášať do politiky nielen odvahu, ale aj pravdu. Nie je to však vždy jednoduché, lebo treba vždy hľadať spôsob AKO povedať pravdu, aby bola pochopená. A treba k tomu aj veľkú dávku odvahy, keď sú kresťanskí politici v menšine so svojimi názormi.

Odvaha povedať pravdu o islame (11:30) Trnavská univerzita

Aj keď v našej krajine nežije veľa moslimov, často sa k nim staviame s predsudkami. Je však potrebné vždy rozlišovať náboženský islam od politického. Žijeme v kultúrnej spoločnosti, ktorá si zatiaľ ctí slobodu náboženstva. Cieľom politického islamu je však nastoliť právo šaría, ktoré je nezlučiteľné s demokraciou a slobodou.

Kolégium Antona Neuwirtha a Domka – Združenie saleziánskej mládeže – Ako si vybrať vysokú školu? Ostať na Slovensku alebo ísť do zahraničia? (9:30) Trnavská univerzita

Ktoré sú hlavné kritériá, ktoré musím zvážiť pri výbere vysokej školy? Je dobrý zárobok prioritou pri voľbe vysokej školy? Ak nie, čo teda? Ako sa dostať na univerzitu do zahraničia a ako ju financovať? Praktické tipy a triky pre mladého maturanta.

Hostia:

Ján Mihálik vyštudoval sociálnu prácu v Bratislave. Dlhodobo pôsobil v PDCS – mimovládnej organizácii poskytujúcej profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti. V súčasnosti pracuje v oddelení pastorácie u Saleziánov don Bosca.

Andrej Zhaňač študoval psychológiu v Bratislave a teóriu a históriu psychológie na University of Edinburgh. Po dvojročnej pracovnej skúsenosti v HR je aktuálne zamestnaný v neziskovej organizácii LEAF.

Mariana Jarina je aktuálnou študentkou Kolégia Antona Neuwritha. V budúcnosti sa plánuje venovať architektúre, kultúre a verejnému priestoru.

Moderátorka Nikola Gajdošová tiež tento rok študuje v Kolégiu Antona Neuwirtha. S voľbou vysokej školy sa konfrontovala tento rok, jej voľba padla na univerzitu v Šanghaji.

S Hudbou Vesmírnou – Workshop (15:30) Trnavská univerzita

S Hudbou Vesmírnou je slovenská hudobná skupina, ktorá pozostáva z trojice Daniel Kis, Dominika Morávková a Marek Koleno. Skupina bola najskôr známa na Youtube a na slovenskom internete a potom prerazila do slovenských rádií s piesňou „Je nám teplo“. Na Festivale Lumen budete mať možnosť sa o tejto vydarenej hudobnej skupine a trojici moderátorov dozvedieť niečo viac.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže – Slušné Slovensko 89/98/18: Odvaha jednotlivcov v príbehu zmeny (11:30) Nádvorie

Hostia: Juraj Šeliga, Karolína Farská, František Mikloško, Filip Vagač

Téma: Ako sa jednotlivec, jeden z nás, ocitne na čele veľkej zmeny? Je na to potrebná odvaha? Môže byť odvážnym každý z nás? Inšpirované témou Festivalu Lumen “Be brave”.

O hosťoch:

Juraj Šeliga je aktuálne jedným z lídrov iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorá organizuje protesty po celom Slovensku. Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity aj Kolégia Antona Neuwirtha už predtým spoluorganizoval iniciatívu Pamätaj, ktorá sa angažovala za zrušenie novely o Ústave pamäti národa. Práve dokončuje doktorandské štúdium.

Karolína Farská momentálne tiež spolupracuje s iniciatívou Za slušné Slovensko. Jej záujem o spoločenské dianie sa prejavil už pri organizácii Veľkých protikorupčných pochodov. Aktuálne maturuje na dubnickom gymnáziu.

František Mikloško je vyštudovaný matematik, neskôr pracoval aj ako robotník, do roku 1989 sa angažoval v katolíckom disente. Bol organizátorom Sviečkovej manifestácie a jedným z lídrov Nežnej revolúcie, od roku 1990 je aj dlhodobo poslancom NR SR.

Filip Vagač bol jedným zo zvolených lídrov vysokoškolských študentov počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Stál pri zrode Vysokoškolskej únie, ktorá bola prvým občianskym združením po páde komunistického režimu. Neskôr pôsobil ako splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť a bol aj spoluzakladateľom a riaditeľom Nadácie pre deti Slovenska. Rozbehol projekt Hodina deťom a v súčasnosti pracuje v medzinárodnej grantovej nadácii vo Viedni.

STREETBEATS CREW – Tanečný workshop (9.30) Mariánska sála

Tanečná škola STREETBEATS CREW pôsobí v Trnave na sídlisku Družba (Starohájska 1). Vyučuje hip hop a breakdance 5 ročné detičky, ale i maminy hip hoperky, vek nie je ohraničený 😉 Počas Festivalu Lumen bude workshop viesť Kristína Palanská, zriaďovateľka  tanečnej školy a tréner Marcel Komárňanský.

Cenacolo – Dobrý Samaritán (14:00) Mariánska sála

Koľkokrát máme možnosť podať priateľovi pomocnú ruku? Sme ochotní a pripravení byť priateľom aj v núdzi? V modernom predstavení biblického príbehu o Milosrdnom Samaritánovi v podaní chalanov z komunity Cenacolo nájdeme odpovede na tieto otázky a priblížime sa k realite dnešných moderných priateľstiev; založených často krát na spoločných záujmoch a spoločenskom postavení. Chlapci, ktorí sami boli otrokmi závislosti, egoizmu a života ďaleko od Boha sa Vám prostredníctvom tohto príbehu pokúsia priblížiť ich cestu z tmy do svetla nielen moderným prevedením podobenstva o Milosrdnom Samaritánovi, ktoré poukazuje na problémy mladých dnešnej doby, ale aj ich vlastnými svedectvami premeny z minulého života, skrze modlitbu, prácu, pravdu a priateľstvo.

Workout Workshop by Bar Warriors (11:30) Pešia zóna

Bar Warriors je skupina športovcov, ktorá Vám predvedie netradične workoutové cvičenie s vlastným telom. Okrem toho si budete môcť vyskúšať všetky cviky aj vy.

Adela Banášová na Festivale Lumen 2015 nebude

Lumeňáci, je nám to veľmi ľúto, ale Adela Banášová na Festivale Lumen 2015 nebude.

Na žiadosť trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha nebude Talkshow Adely Banášovej – Trochu inak, súčasťou sprievodného programu Festivalu Lumen 2015. V našom tíme sme stále presvedčení, že pozvať Adelu na Festival Lumen bolo správne rozhodnutie, ale rešpektujeme žiadosť arcibiskupa a preto rušíme jej zaradenie v programe. Požiadali sme arcibiskupa aj o písomné vyjadrenie, ktoré po obdržaní zverejníme. Čoskoro budeme informovať aj o možnosti vrátenia vstupného. Všetkých, ktorí ste si zakúpili lístok do XL zóny budeme kontakovať. Momentálne pracujeme na náhradnom programe, o ktorom budeme čím skôr informovať.