Zbierka


Záverečná správa o verejnej zbierke č. 205-2022-017584

Prehľad vykonávania verejnej zbierky:

Verejná zbierka sa konala počas Festivalu Lumen 2022, 3. a 4. júna 2022, na Trojičnom námestí v Trnave, obidva dni pred vystúpením poslednej hudobnej kapely, za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv a rozvoja dobrovoľníckej činnosti. Darcovia mali možnosť počas cca 5min. prispieť do uzatvorených prenosných pokladničiek v počte 20 ks pričom každá z nich bola označená názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Pokladničky boli otvorené a výťažok zbierky bol vložený na osobitný účet v stanovenom termíne. O otvorení pokladničiek boli spísané zápisnice. Pripravovaná zbierka bola ohlásená mestu Trnava aj na webovej stránke právnickej osoby oprávnenej vykonať zbierku.

Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania verejnej zbierky :

Celková vyzbieraná suma (súčet výnosu všetkých pokladničiek): 2 065,9 €
Náklady spojené s konaním zbierky: 0,-€;
Čistý výnos verejnej zbierky: 2 065,9 €

Prehľad využitia čistého výnosu verejnej zbierky :

Predbežná správa o verejnej zbierke č. 205-2022-017584

Prehľad vykonávania verejnej zbierky:

Verejná zbierka sa konala počas Festivalu Lumen 2022, 3. a 4. júna 2022, na Trojičnom námestí v Trnave, obidva dni pred vystúpením poslednej hudobnej kapely, za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv a rozvoja dobrovoľníckej činnosti.
Darcovia mali možnosť počas cca 5min. prispieť do uzatvorených prenosných pokladničiek v počte 20 ks pričom každá z nich bola označená názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Pokladničky boli otvorené a výťažok zbierky bol vložený na osobitný účet v stanovenom termíne. O otvorení pokladničiek bola spísaná zápisnica (viď príloha č.1). Pripravovaná zbierka bola ohlásená mestu Trnava aj na webovej stránke právnickej osoby oprávnenej vykonať zbierku.

Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania verejnej zbierky :

Celková vyzbieraná suma (súčet výnosu všetkých pokladničiek): 2065,9 €

Bankové výpisy (č.2022/1): Viď príloha č.2