9:30 Trnavská univerzita

Interaktívna diskusia s cieľom hľadať uspokojivé odpovede.

Je možné prežívať pro-life životný štýl príťažlivo a moderne? Dá sa zladiť pro-life s bio a eko? Ako súvisia naše vzťahy s ochranou života? Máme na to, aby sme budovali civilizáciu lásky o ktorej hovoril Ján Pavol II.? Čo je základom sebavedomého postoja za život? Ako súvisí osobný postoj za život s verejným pochodom za život?

O lektorovi: Marek Michalčík – dlhoročný občiansky aktivista za ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a organizátor Národného pochodu za život.