𝙋𝙖𝙫𝙤𝙡 𝙍𝙚𝙞𝙨𝙚𝙡 𝙖 𝙞𝙠𝙤𝙣𝙮 (𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥) 🎨⛪

👂Už si niekedy počul/a o ikonách? A nie, nie o tých na počítači 🥸 Ikona je sakrálny obraz, je to spojenie Božieho Slova a umenia. Najčastejšie sa s ňou môžete stretnúť v gréckokatolíckych chrámoch.

🗣️ O tomto druhu umenia nám príde porozprávať viac o. Pavol Reisel, ktorý sa písaniu ikon venuje už viac ako desaťročie.