Piatková adorácia s Dominikom

Dominik Gabriel pôsobí v spoločenstve Južania v Trenčíne, kde sa venuje službe mladým, angažuje sa v politike a to, prečo horí jeho srdce, je chvála.

Dominik bude doprevádzať piatkovú adoráciu na Festival Lumen.