POMIMO na Festivale Lumen

9:30 a 11:30 Trnavská univerzita

Občianske združenie, ktoré sa venuje nezávislej komiksovej tvorbe, rozvoju komiksovej kultúry na Slovensku prostredníctvom kurzov a komiksového zborníku, ktorý vznikol v roku 2014 z iniciatívy študentov Vysokej školy výtvarných umení.

Okrem publikovania komiksov a časopisu sa venuje aj prednáškam a workshopom, ktoré

sa tématicky neobmedzujú iba na komiks. V doterajšom pôsobení sa nám podarilo vydať štyri čísla

a prezentovať tak viac ako 30 autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska či Japonska. Komiksu sme sa začali v prvom rade venovať kvôli osobnému nadšeniu z tohto média a samozrejme z nášho pocitu istého nedocenenia komikovej kultúry na Slovensku. Je faktom,

že sa táto situácia zlepšuje a podľa nášho názoru má slovenský komiks výrazný potenciál.

Preto sa snažíme vytvárať komunitu, ktorá bude živým a komunikujúcim organizmom, ktorý sa bude vďaka svojim členom posúvať dopredu. Takto začali vznikať aj prvé prednášky členov Pomimo, ktoré sa časom rozvinuli na kurzy nielen komiksu, ale aj kresby, maľby, kompozície

a ilustrácie. Všetky tieto aspekty sa veľmi úzko podieľajú na vytváraní kvalitného komiksu.

Workshopy organizujeme nielen v našich priestoroch, ale spolupracujeme aj s viacerými knižnicami a galériami. Náš workshop sa snažíme každému uchádzačovi ušiť na mieru a snažíme

sa ho oboznámiť nielen s výtvarnými základmi, ale aj konzultovať konkrétne projekty či vytvoriť portfólio na prijímacie pohovory.

Keďže Pomimo bolo primárne študentskou iniciatívou, v súčasnosti je väčšina spoluautorov roztrúsená po svete, ale tí, ktorí ostali v Bratislave sa snažia túto komunitu udržiavať stále živú.