Ubytovanie je zabezpečené na základných školách od piatku 2. júna 2017 14:00 až do nedele 4. júna 2017 8:00. Žiadame ubytovaných na školách, aby najmä v nočných hodinách boli ohľaduplní a zachovali nočný kľud, ako voči spolubývajúcim, tak aj voči občanom mesta Trnava. Ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené a žiadame Vás o rešpektovanie tejto podmienky. Ubytovanie v nedeľu zabezpečujeme do 8.00. Prosíme preto, aby ste do 8.00 opustili základné školy. Rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby na školách. Organizátor nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu osobných vecí na školách. Ďakujeme.

Ubytovanie 1 – ZŠ Andreja Kubinu

Ubytovanie 2 – ZŠ Atómová