Program


Od 17:00

FESTIVALOVÁ SPOMIENKOVÁ FOTOSTENA

Trojičné námestie

(bez vstupenky)

Trojičné námestie

(bez vstupenky)

18:00

ZAPAĽOVANIE SVIEČOK ZA OBETE COVID19

Trojičné námestie

(bez vstupenky)

Trojičné námestie

(bez vstupenky)

19:30

20:45

MIŤO BODNÁR

GODZONE

Mestský amfiteáter Trnava

(9,90 € vstupenka)

Mestský amfiteáter Trnava

(9,90 € vstupenka)

13:30

VLADIMÍR KRČMÉRY

Kino OKO

(0€ vstupenka)

Kino OKO

(0€ vstupenka)

15:30

MAX KAŠPARŮ

Kino OKO

(0€ vstupenka)

Kino OKO

(0€ vstupenka)

17:30

SVÄTÁ OMŠA

Katedrála sv. Jána Krstiteľa

(bez vstupenky)

Katedrála sv. Jána Krstiteľa

(bez vstupenky)

19:30

20:45

PAVEL HELAN

SIMA MARTAUSOVÁ

Mestský amfiteáter Trnava

(9,90 € vstupenka)

Mestský amfiteáter Trnava

(9,90 € vstupenka)

22:00

Nepretržitá modlitba hudbou a spevom

Evanjelický kostol

(bez vstupenky)

Evanjelický kostol

(bez vstupenky)

Na jednotlivé udalostí v programe je potrebné si kúpiť vstupenku