Ubytovanie je zabezpečené na základných školách od piatku od 14:00 až do nedele do 8:00. Žiadame ubytovaných na školách, aby najmä v nočných hodinách boli ohľaduplní a zachovali nočný kľud ako voči spolubývajúcim, tak aj voči občanom mesta Trnava. Ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené. Žiadame Vás o rešpektovanie tejto podmienky. Ubytovanie v nedeľu zabezpečujeme do 8.00. Prosíme preto, aby ste do 8.00 opustili základné školy. Rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby na školách.

Organizátor nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu osobných vecí na školách. Ďakujeme.

Cesta k ubytovaniu ACesta k ubytovaniu B

Lístky do XL zóny si môžete zakúpiť v stánku informácií za 16€.
Ak ste si lístok do XL zóny zakúpili v predpredaji, je potrebné, aby ste si ho zamenili za látkový identifikačný náramok: XL lístok si môžete zameniť v STÁNKU INFORMÁCII.

Deti do 6 rokov majú vstup na XL program zadarmo.

Neváhajte s XL lístkom využiť pripravené zľavy!

Na mieste festivalu je zabezpečené stravovanie a predaj nápojov prostredníctvom predajných stánkov.

Žiadame všetkých účastníkov, aby na námestí a v priestoroch konania ďalšieho programu festivalu udržiavali poriadok. Na odpad budú k dispozícii odpadkové koše a mechy. Prosíme, použite ich.

Detský kútik sa nachádza na Radničnom nádvorí a poskytuje priestor pre rodiny s deťmi. Deťom ponúka možnosť̌ zahrať̌ sa v príjemnom prostredí a využiť̌ dostupné atrakcie a aktivity. Rodičia majú možnosť̌ občerstviť̌ sa v neďalekej Rehoľnej kaviarni.

Možnosť̌ sv. spovede, či rozhovoru (tzv. Služba Ucha) je počas oboch festivalových dní v priestoroch radničného nádvoria pri Rehoľnej kaviarni.

Na námestí je počas koncertov zdravotná služba prítomná pri pri Trojičke (súsošie) a tiež na ľavej strane pódia. Zdravotná služba je prítomná aj počas programu v Mestskej športovej hale a v Kine Hviezda.

Počas festivalu môžete využiť̌ úschovňu. Úschovňa sa nachádza na Radničnom nádvorí.

Otváracie hodiny:

piatok od 15.00 do 24.00

sobota od 8.00 do 23.30

Potrebujete OP a 0,50 €/deň. Ak ste si zakúpili XL lístok, úschovňu máte zdarma (1 XL lístok = 1 ks batožiny).

Prosíme, aby ste počas festivalu dodržiavali pokyny usporiadateľov, aby ste rešpektovali mechanické zábrany, koridory a priechody vo vyznačených priestoroch Trojičného námestia. V dave sa správajte ohľaduplne voči ľudom okolo vás – netlačte sa, nepoužívajte dáždniky, nefajčite. Taktiež prosíme všetkých návštevníkov, aby dohliadali na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru, zabránia tak ich poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade ohrozenia bezpečnosti (ste svedkom krádeže, vidíte človeka pod vplyvom alkoholu a pod.) informujte o tejto skutočnosti usporiadateľa alebo policajnú hliadku, ktorá bude prítomná na festivale. Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách je v Trnave zakázané.

Keďže sa v meste koná okrem nášho festivalu aj iné kultúrne podujatie, odporúčame účastníkom príchod do Trnavy už v poobednajších hodinách. Využiť môžete parkovanie na záchytných parkoviskách mesta Trnava a v nákupných centrách.