Godzone

Generácia, ktorej ide o Božie Kráľovstvo!

Hlavným zameraním projektu Godzone je evanjelizácia mladých. Víziou projektu je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť atraktívnym spôsobom, ktorý zasiahne. Túžime budovať generáciu ktorej ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú prinesie…