🗣️𝙆𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖́𝙘𝙞𝙖, 𝙠𝙩𝙤𝙧𝙖́ 𝙯𝙗𝙡𝙞𝙯̌𝙪𝙟𝙚 (𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥)

🌊 Túžiš zažívať v rodine, priateľstvách a spoločenstve hlbšie vzťahy? Zaujíma ťa, ako je možné vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom človek môže byť sám sebou, taký aký je a zároveň rešpektuje a prijíma ostatných?

🔗 Príď sa dozvedieť 𝙫𝙞𝙖𝙘 𝙤 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖́𝙘𝙞𝙞 , ktorá buduje 𝙫𝙯𝙖́𝙟𝙤𝙢𝙣𝙚́ 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙤𝙟𝙚𝙣𝙞𝙚. Workshop bude viesť Zuzana Vnenčáková, facilitátorka Seminárov tvorby komunity.