Neoddeliteľnou súčastou Festivalu Lumen sú určite workshopy, ktoré tento rok budú ešte o čosi zaujímavejsie a ZDARMA!  V článku nižšie vám ponúkame prehľad prvej polovice prenášok, na ktoré sa môžte tešiť.

Jozef Kákoš – Bezdomovectvo – možno sa to nemôže stať každému, no každý môže pomôcť

Bezdomovectvo je už 25 rokov trvalou súčasťou nášho života. Každý sme len dva kroky od toho stať sa bezdomovcom. Ktoré to sú? Ak sa chcete dozvedieť viac o fenoméne bezdomovectva a organizácii Depaul Slovensko, ktorá už desať rokov pracuje s ľuďmi vylúčenými na okraj spoločnosti, tento workshop je práve pre vás.

Snúbenci Jozef Uhrík a Mária Jakubíková – Čistota vo vzťahu a pred ním

Workshop snúbencov bude podaný formou svedectva z čias ich 4-ročného chodenia. Momentálne sa pripravujú na vstup do manželstva a porozprávajú Vám, čím krásnym zachovávanie čistoty vo vzťahu obohacuje a o čo negatívne oberá.

Manželia Jaro a Katka Gunároví – Nemaj strach z manželstva

Gunárovci sú manželmi necelý rok a na svojom workshope sa budú venovať príprave na manželstvo, ako si nájsť správneho partnera vhodného na vstup do manželstva, či je potrebné modliť sa za svojho partnera, ako prevziať zodpovednosť za svoj život a nebáť sa záväzku.

Ondrej Chrvala (Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS) – Duch Svätý a jeho pôsobenie v Cirkvi

Téma Ducha Svätého a chariziem je už klasikou Festivalu Lumen, ale stále je o ňu záujem. Na tejto prednáške sa bude hovoriť o zakotvení témy v Cirkevných dokumentoch, o rozlíšení niektorých pojmov pre lepšiu orientáciu v problematike, ale aj o osobnej skúsenosti s pôsobením Ducha Svätého.

Ondrej Chrvala (Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS) – Bláznovstvo kríža

Prečo kríž? Prečo nás Boh musel zachrániť práve takto? Ako mohol milujúci Otec vydať na takúto smrť vlastného Syna? A prečo sa tým kresťania dodnes nielenže netaja, ale tak okato chvália? Pretože ukrižovaný Kristus, pre židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, pre nás znamená Božiu moc a Božiu múdrosť. (1Kor 1) Ak si doteraz nie úplne rozumel bláznovstvu kríža a Božím cestám spásy, si tu viac ako vítaný.

Manželia Schindlerovci  – Ako prirodzené je prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR)?

Naozaj katolíci nesmú antikoncepciu? Existujú výnimky? Čo hovorí Cirkev o regulácii plodnosti? Prednáška bude o metódach PPR v porovnaní s antikoncepciou, o (ne)spoľahlivosti PPR, neplánovaných tehotenstvách a o tom, čo prináša život s PPR do manželského vzťahu.

Imrich Degro (exorcista) – Exorcizmus v Katolíckej cirkvi

Služba exorcizmu, príprava, priebeh, sprevádzanie, rekonvalescencia – aj o týchto temách budete môcť diskutovať na prednáške o exorcizme.

Pôsobenie zlého ducha a ochrana pred ním.

Riadne a mimoriadne pôsobenie zlého ducha, duchovné zbrane.