Improvizačné zoskupenie “Kapor na scéne” vás pozýva na svoje improvizačné divadelné vystúpenie na Festivale Lumen 🙂